Utmontering av motor SAAB "kortfront"

Nytt drivaggregat står klar til å innmonteres.

 

Her følger en beskrivelse i 18 punkter på hvordan jeg gjør denne jobben.

Jeg bruker ca 2 timer på operasjonen (når jeg skal være litt nøye).

Hvis du aldri har gjort dette før (men er nevenyttig)

ville jeg anså at det tar deg ca 4-5 timer får å få ut motoren.

 

1. Løsne jordkabelen fra batteri og motor:

 

2. Ta av panseret. For å gjøre dette må flg. først demonteres:

• Kontaktstykker til lykter,

• Signalhorn

• jordledning

• Sjalusi snor (kjede)

• Stoppbånd til panseret.

 

Før så panseret bakover mot loddrett posisjon, samtidig som du løfter

”oppover”. Panseret løftes på denne måten av de 2 holderne som sitter

”under” hver sitt støtfanger horn.

 

Etter at panseret er av, bør du dekke til forskjermene slik du ikke

skraper dem opp når du skal lene deg inntil bilen og arbeide.

 

3. Tapp av kjølevæsken.

Det sitter en avtappings kran under eksosmanifoilen.

 

4. Ta bort luftfilterboks og forvarmer rør

(Forvarmer røret er allerede tatt bort på bildet):

 

5. Løsne og ta bort bensinslange, gassoverføring og chokewire fra forgasseren:

 

6. Løsne og ta bort startsnor (gjelder bare biler med startsnor) og startmotorkabler.

 

7. Løsne opphengningen til fremre eksospotte, og ta bort den lange gjennomføringsbolten:

 

8. Løsne og vik til side eksospotta fra eksosmanifoilen:

 

9. Løsne og ta vekk alle bolter til motorfestene:

Det er to fester foran, ett på siden, og ett i bakkant av girkassa

(Det siste sitter nede ved torpedoveggen inne i kupeen.)

 

- Fremre motorfester: 2 stk x 3 bolter. Disse er tilgjengelige under ved fremre eksospotte

 

- Sidestaget løsnes i begge ender og tas bort

 

- Løsne høyre dekkplate ved pedalstellet Løsne senter bolten fra bakre motorfeste

 

10. Løsne og ta bort speedometerwire og frihjuloverføring fra girkassa:

 

11. Løsne og ta bort generatorkablene, og fordelerens primærkabel.

Disse ledningene går ofte i samme strømpe. Det er ikke bilde av ledningen til fordeleren,

men omtalte ledning er sort og sitter på et stikk inn på siden av fordelerhuset

 

12. Løsne og ta bort temperaturgiver på topplokket:

 

13. Løsne og ta vekk øvre kjøleslange:

 

14. Løsne og trekk av kjøleslangen bak dynamo/vannpumpe

 

15. Fjerne drivaksler fra indre drivknuter:

I verkstedshåndboken står det at dette bare skal gjøres på høyre side, men jeg anbefaler

å gjøre dette på begge sider, da man totalt sett sparer tid på dette, og fordi det da er lettere

å løfte aggregatet rett opp og ut.

 

Flg håndgrep inngår i dette:

• Jekk og pall opp bilen foran.

• Ta av begge forhjul.

• Løsne øvre innfestninger på spindelhuset på begge sider. Disse sitter med 2 bolter

på baksiden inn mot inner skjermen. Det er et låseblekk som må bankes til side fra

boltehodene før man kan få skrudd dem ut.

 

Vipp/trekk deretter trommel med spindel til deg og ned. I denne prosessen trekkes drivakslene ut av indre drivknuter:

 

16. Løsne gir overføringen fra leddknuten på girkassa.

 

Leddknuten sitter i en konisk gjennomgangsbolt med en mutter i nedkant. Løsne mutter og fest

denne i overkant av gjennomgangsbolten, og skru denne opp. (Den eldste typen av gjennomgangsbolter har ikke skrueinnfestning på toppen til å trekke opp med. Du må da banke og lirke bolten forsiktig

opp fra undersiden. Denne bolten kan sitte skikkelig fast.)

 

Trekk av leddknuten. Det kan være du må vippe girstangen opp og ned innenifra

for å få til dette. På bildet er leddknuten allerede tatt av gir overføringen.

 

17. Løsne clutch kabelen fra undersiden av motoren.

Dette gjøres ved å skru inn wirejusterings ”hylsa” (slakke clutchen) slik at det blir slakk i wiren.

Etter dette trekkes wiren løs fra innfestningen under motoren. Vipp så hele overføringen ut til høyre.

Denne operasjonen pleier jeg å gjøre etter at jeg har løftet opp motoren noen cm, da det er lettere å komme til å få løsnet det hele.

 

18. Nå er drivaggregatet klart til å løftes ut.

Bruk feste- anordningen som er på oversiden av aggregatet i delningsplanet mellom motor

og girkasse. Det er nok å feste en krok eller lignende her for å løfte aggregatet. Fordelen med

å feste løftekroken her, er at aggregatet da er i balanse, og lett kan vippes og styres i ønskede

retninger. Det finnes et eget spesialverktøy for denne ”løfteoperasjonen”. Vist på bildet til høyre

 

19. Har du fått motoren nå? Gratulerer